Minimální mzda

Minimální mzda – je nejnižší právně přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci pracovněprávním vztahu. Smyslem stanovení minimální mzdy je ochrana jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Plní dvě základní funkce: a) sociálně-ochrannou – zaměstnanci má zajistit, aby příjmy neklesly pod sociálně akceptovatelnou úroveň a zároveň zajišťovat rovné podmínky mzdové konkurence, aby se zabránilo nepřiměřenému podbízení pracovní síly, b) ekonomicko-kriteriální – zaručení minimální mzdy má motivovat k vyhledávání práce namísto příjmu sociálních dávek a má být ochranou proti nekalé soutěži vzniklé výplatou příliš nízkých mezd. Z hlediska mobility umělců to znamená, že umělci hostujícímu v určitém členském státě Evropské unie nemůže být legálně poskytnuta nebo poskytována odměna nižší, než kolik činí minimální mzda daná vnitřními předpisy daného členského státu.

Téma: