Krátkodobé zaměstnání

Krátkodobé zaměstnání – bylo zaměstnání, které netrvalo ani nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů (v roce 2008 činila tato lhůta pouze 8 kalendářních dnů). Právní úprava krátkodobého zaměstnání měla vliv na podmínky vzniku nároku na nemocenské pojištění, nicméně s účinností od 1. ledna 2014 je tato úprava zrušena a nadále zůstává zachován pouze institut zaměstnání malého rozsahu.

Téma: