Zaměstnání malého rozsahu

Jedná se o zaměstnání, které vykonává zaměstnanec na území České republiky (za určitých podmínek i v cizině) a ve kterém započitatelný příjem za kalendářní měsíc není sjednán nebo je sjednaný příjem nižší než 2 500 Kč. S účinností od 1. ledna 2014 nezáleží na sjednané nebo skutečné délce trvání takového zaměstnání (krátkodobé zaměstnání bylo zrušeno).

Zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu se přihlašuje k nemocenskému a důchodovému pojištění pouze v těch měsících, kdy reálný plat překročí rozhodnou částku. Přihlašování probíhá zpětně v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl tento příjem zúčtován.

Téma: