Pojistné krytí

Pojistné krytí (nebo též pojistná ochrana) – představuje rozsah sjednaných rizik, která jsou zahrnuta v pojistné smlouvě; v přiložených podmínkách jsou detailně popsána pravidla a podmínky, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí.

Téma: