Rozhodná částka

Rozhodná částka – vyjadřuje rozsah zisku (tj. příjmů dosažených za jeden kalendářní rok po odpočtu uznatelných nákladů/výdajů za daný kalendářní rok), který si může OSVČ za daný kalendářní rok vydělat, aniž by byla v následujícím kalendářním roce povinna hradit ve vztahu ke své samostatné výdělečné činnosti zálohy na sociální pojištění. Dosáhne-li však OSVČ vyššího zisku, než kolik činí rozhodná částka, je povinna následující rok hradit zálohy na sociální pojištění vypočítané v závislosti na výši dosaženého zisku, nejméně však v tzv. minimálních pojistných zálohových výších. Rozhodná částka bývá většinou rok od roku zvyšována (nemusí tomu tak být ale vždy). Pro rok 2019 činí rozhodná částka 78 476 korun českých.

Téma: