Výkonný umělec

Výkonný umělec – je fyzická osoba, která provedla umělecký výkon, tj. například herec, zpěvák, hudebník, tanečník, dirigent, sbormistr, režisér nebo jiná osoba, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo včetně výtvorů tradiční lidové kultury. Za výkonného umělce se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo. S opatrností řadíme mezi výkonné umělce také režiséra (divadelního či rozhlasového), avšak upozorňujeme, že v odborné literatuře panují na jeho zařazení mezi výkonné umělce rozličné názory.

Téma: