Evropský hospodářský prostor (EHP)

Evropský hospodářský prostor (EHP) – se týká rozšíření jednotného evropského trhu, na němž se dohodla Evropská unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko, s cílem vytvořit společný hospodářský prostor v Evropě. Tato dohoda obsahuje ustanovení týkající se volného pohybu osob, zboží a kapitálu, jakož i spolupráce ve věcech automobilové dopravy, zemědělství, rybolovu, obchodu a energetiky. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru nabyla účinnosti dne 1. ledna 1994. Švýcarsko se Evropského hospodářského prostoru neúčastní, jelikož švýcarští občané o tom rozhodli v roce 1992 v referendu.

Téma: