Harmonizace

Harmonizace – je termín používaný v evropských právních předpisech. Harmonizace se týká vzájemné aproximace právních a správních předpisů členských států Evropské unie. Na rozdíl od sjednocení právních předpisů, harmonizace nemá za cíl nahradit vnitrostátní právo komunitárním právem. Spíše ponechává vnitrostátní právní předpisy, ale stanoví pokyny pro jejich provádění. Směrnice je typickým prostředkem k dosažení tohoto cíle.

Téma: