Nařízení Brusel I. bis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, zkráceně zvané Brusel I bis, je právní akt Evropské unie, který nahradil dříve platné nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I).

Nařízení Brusel I. bis výrazně zjednodušilo řešení občanských a obchodních sporů s mezinárodním prvkem, jelikož bez náhrady zrušilo řízení o prohlášení vykonatelnosti. Pravomocná rozhodnutí jsou tudíž vykonatelná již na základě samotného rozhodnutí a osvědčení o vykonatelnosti. Kromě toho nařízení Brusel I. bis odstranilo také některé další nedostatky předcházejícího nařízení Brusel I., a to zejména v oblasti efektivity dohod o volbě příslušnosti/pravomoci soudu (prorogace) a překážky litispendence.

Téma: