Právo na opětný prodej ve prospěch autora

originálu uměleckého díla

Právo na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla – toto specifické autorské majetkové právo je významné pro oblast výtvarného umění. Na jeho základě mají výtvarníci nárok na procentní podíl z prodejní ceny pro každý další (opětovný) prodej jejich výtvarného díla v případě, že se prodeje účastní dražebník, galerie nebo profesionální obchodník a že je kupní cena výtvarného díla při opětném prodeji vyšší nebo rovná 1 500 EUR. Existují však určité výjimky, kdy jim tato odměna nenáleží.

Téma: