Volný pohyb zboží

Volný pohyb zboží – první ze čtyř základních svobod vnitřního trhu, je zajištěn odstraněním cel a množstevních omezení a zákazem opatření majících rovnocenný účinek jako cla nebo množstevní omezení. Aby bylo možné pokračovat v dotváření vnitřního trhu, byly tyto prvky rozšířeny o zásady vzájemného uznávání, odstraňování fyzických a technických překážek a podporu normalizace. Přijetí nového právního rámce v roce 2008 přineslo výrazné posílení pravidel pro uvádění produktů na trh, volného pohybu zboží, systému dozoru nad trhem Evropské unie a označení CE. Byla také upevněna zásada vzájemného uznávání, která se uplatňuje u celé řady produktů, na něž se nevztahuje harmonizace Evropské unie.

Téma: