Zastoupení v rámci kolektivní správy

Při podpisu smlouvy o zastoupení při výkonu kolektivní správy umělec pověřuje kolektivního správce správou (přesněji řečeno: zastoupením při výkonu) autorských práv majetkových nebo majetkových práv výkonného umělce. Kolektivní správce posléze uplatňuje autorská práva nebo práva výkonného umělce vůči uživatelům autorských děl nebo uměleckých výkonů namísto umělce.

Téma: