Evropské řízení o drobných nárocích

Cílem zavedení takového řízení je zjednodušit a urychlit řízení o sporech týkajících se drobných nároků v přeshraničních případech a snížit náklady na ně. Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu je alternativou k řízení upravenému právními předpisy členských států (s výjimkou Dánska).

Řízení se vztahuje na občanské a obchodní věci, jestliže hodnota nároku bez příslušenství nepřesahuje v době doručení žalobního formuláře k příslušnému soudu částku 2 000 EUR.

Řízení se nevztahuje zejména na daňové, celní či správní věci, odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii), na věci týkající se osobního stavu nebo svéprávnosti fyzických osob, majetkových práv vyplývajících z manželských vztahů, vyživovací povinnosti, závětí a dědictví, úpadků a vyrovnání a podobných řízení,sociálního zabezpeční, rozhodčího řízení, pracvobníhopráva,nájů nemovitostí s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků nebo porušení práv na ochranu soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

Téma: