Zboží

Zboží – je hmotný předmět, předmět obchodní transakce ocenitelný v penězích.

Téma: