Transport a cla

V této sekci naleznete informace o tom, na co je třeba myslet, když s sebou na přeshraniční cesty vezete své vybavení či umělecké práce nebo pokud takové věci do zahraničí posíláte.

V kultuře a v kreativním sektoru nejsme zvyklí vnímat hranice států, ovšem pokud dojde na praktické otázky, nastupují řešení cel a toho, jak díla a vybavení přepravovat.

Prvním základním rozlišením je, zda cestujeme a zasíláme předměty do zahraničí v rámci EU, nebo mimo EU.

V EU platí základní svobody volné trhu, tedy volný pohyb osob, zboží, služeb a pracovních sil. V rámci EU tedy nemusíme otázku cel a jiných poplatků z přepravy vůbec řešit.

Pokud ale hovoříme o přepravě mimo EU, nebo například do Švýcarska nebo Norska, nastupuje určitá administrativní zátěž.

Přeprava v rámci území EU

Přeprava zboží v rámci Evropské unie je v zásadě bez jakýchkoliv celních poplatků.

Pokud přepravujeme umělecké předměty, hudební nástroje, scénické dekorace, divadelní kulisy, technické vybavení apod., celní formality není v rámci EU potřeba řešit.

Ustavením tzv. celní unie mezi sebou členské státy odstranily celní poplatky, a clo se tak vybírá jen na vnějších hranicích EU. Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy EU přímo zakázány. V rámci EU funguje vnitřní trh, jehož základním předpokladem je volný pohyb zboží.

Vždy však doporučujeme ověřit, zda je konkrétní cílová destinace součástí celní unie. Některá území členských států Evropské unie totiž nejsou její součástí. Speciální režimy platí např. pro některá území Dánska, Německa či Itálie (jejich kompletní seznam je zde).

Některé evropské státy nejsou členy EU ani Evropské celní unie: Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko nebo Vatikán. Právě v případě Švýcarska se může jednat o nepříjemné překvapení, pokud není cílovou destinací, ale jen zemí, kterou projíždíte.

Naopak jsou evropské státy, které nejsou členy EU, ale jsou členy Evropské celní unie: Andorra, Monako a San Marino.

Celní území EU platí i na Kanárských ostrovech (Španělsko) nebo francouzských zámořských departamentech (Martinik, Réunion, Madeira atd.)

Transport mimo území EU

Na rozdíl od vývozu zboží v rámci EU je v případě transportu mimo EU třeba rozlišovat účel, za kterým předměty přepravujeme. Používáme pojem zboží (viz slovníček), protože předpisy nerozlišují umělecké práce a jiné potřeby umělců od běžného zboží.

Dovoz uměleckých předmětů do ČR

Při dovozu zboží do České republiky je třeba počítat s celními poplatky, daní z přidané hodnoty a spotřební daní. Toto neplatí, pokud se jedná o zboží neobchodní povahy, tedy určené pro osobní potřeby dovážející osoby nebo jako dar pro soukromou osobu, kdy dovoz se uskutečňuje pouze příležitostně. Důležité je také sledovat hodnotu zboží, při letecké přepravě je omezena na 450 Euro na osobu. Více informací je k dispozici na webu Celní správy České republiky.