Dočasné použití

Dočasné použití – je celní režim, který umožňuje, aby určité zboží (včetně dopravních prostředků) mohlo být dovezeno na celní území s podmíněným osvobozením od platby dovozních cel a daní a bez uplatnění dovozních zákazů a omezení ekonomické povahy; takové zboží (včetně dopravních prostředků) musí být dovezeno za určitým účelem, s úmyslem jeho zpětného vývozu ve stanovené lhůtě a v nezměněném stavu, s výjimkou jeho obvyklého znehodnocení v důsledku jeho použití.

Téma: