Pojistná smlouva

Pojistná smlouva – právní dokument vyhotovený písemnou formou podle platných právních předpisů. Vyjadřuje konkrétní podmínky, za kterých bylo pojištění sjednáno. Dohodnuté podmínky jsou závazné pro pojistitele i pojistníka.

Téma: