Karnet ATA

Karnet ATA (zkratka l’Admission Temporaire, ATA karnet) – je souborem celních propustek, proto se používá francouzské slovo carnet- sešit). ATA karnet je mezinárodní celní dokument, který zjednodušuje celní formality v případě dočasného užití zboží za hranicemi, tj. dočasného vývozu a jeho re-import (navrácení) do státu původu. V České republice je ATA karnet vydáván Hospodářskou komorou ČR v Praze. Viz Transport mimo území Evropské unie.

Téma: