EORI číslo

EORI číslo  je osobní číslo přidělené celní správou. Slouží jako komunikátor s celními úřady. Viz Transport mimo území Evropské unie.

Téma: