Glossary

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • A

  All Risks

  Téma:

  Antimonopolní úřad

  Apostila

  Autor

  B

  B2B

  Téma:

  B2C

  Téma:

  BIC

  Téma:

  C

  Celní správa

  Celní unie EU

  Cizinec

  D

  Daň z přidané hodnoty

  Téma:

  Daň z příjmů

  Téma:

  Daňový domicil

  Téma:

  Daňový poplatník

  Téma:

  Dobrovolná účast na důchodovém pojištění

  Dočasné použití

  Dohoda o zamezení dvojího zdanění

  Téma:

  E

  EORI číslo

  EU, EHP a Švýcarsko

  Evropská unie

  Evropské řízení o drobných nárocích

  Evropský hospodářský prostor (EHP)

  Evropský platební rozkaz

  Evropský příkaz o obstavení účtů

  F

  FLEXA

  Formulář A1

  Fyzická osoba

  Téma:

  H

  Harmonizace

  Hromadná smlouva

  I

  IBAN

  Téma:

  Identifikovaná osoba

  Téma:

  K

  Karnet ATA

  Kolektivní správce

  Koordinace

  Krátkodobé zaměstnání

  L

  Licence

  M

  Mezinárodní smlouvy

  Minimální mzda

  Modrá karta

  N

  Nařízení Brusel I. bis

  Nesmluvní cizina

  O

  Odměna za práci (v pracovněprávních vztazích)

  P

  Plátce daně

  Téma:

  Pobytové oprávnění

  Podpojištění

  Téma:

  Pojištění 1.rizika

  Téma:

  Pojištění majetku

  Téma:

  Pojištění odpovědnosti

  Téma:

  Pojištění osob

  Téma:

  Pojištěný

  Téma:

  Pojistitel

  Téma:

  Pojistná částka

  Téma:

  Pojistná doba

  Téma:

  Pojistná hodnota

  Téma:

  Pojistná smlouva

  Pojistná událost

   

   

  Téma:

  Pojistné

  Téma:

  Pojistné krytí

  Pojistné na důchodové pojištění

  Pojistné na nemocenské pojištění

  Pojistné období

  Téma:

  Pojistné podmínky

  Téma:

  Pojistník

  Téma:

  Pravidlo 90/180

  Právnická osoba

  Téma:

  Právo na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla

  Právo užití

  Pravomoc/příslušnost (jurisdikce)

  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  R

  Rozhodná částka

  S

  Schengenský prostor

  Sdružený živel

  Téma:

  Smluvní cizina

  Spoluúčast

  Téma:

  Starobní důchod

  Superlegalizace

  T

  Tranzit

  U

  Účel pobytu

  V

  Vážné provozní důvody

  Vízový kodex EU

  Volný pohyb zboží

  Výkon rozhodnutí (exekuce)

  Výkonný umělec

  Z

  Zaměstnanecká karta

  Zaměstnání malého rozsahu

  Zastoupení v rámci kolektivní správy

  Zboží

  Živelná událost

  Téma: