O projektu

CzechMobility.Info je českým infopointem na podporu mezinárodní umělecké spolupráce. Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře s praktickými otázkami mobility, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy.

Portál funguje v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou.

Při zřizování infopointu IDU vycházel z dlouholeté spolupráce se zahraničními networky a partnery, o jejichž zkušenosti se při tvorbě koncepce opřel, například DutchCulture/TransArtists, Wales Arts International či MobiCulture. Jedním z nejdůležitějších partnerů je v tomto směru network na podporu mezinárodní mobility On the Move. Klíčovým zahraničním partnerem projektu se v r. 2017 ukázal být německý infopoint pro mobilitu Touring Artists při berlínském centru ITI, jejichž know-how jsme přímo využili. V České republice je hlavním partnerem pro přípravu studií sdružení Fair Art.

Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR a vychází z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2020, respektive z prioritního úkolu č. 30 Založit a podporovat Infopoint pro mobilitu v oblasti umění s cílem usnadnit českým umělcům, teoretikům a dalším pracovníkům v oblasti kultury prostřednictvím informací a poradenství výjezdy do zahraničí a stejně tak příjezd zahraničních umělců a expertů do ČR – na základě doporučení Evropské komise. Tento úkol vychází také z priority 4, opatření 4.2.1. Státní kulturní politiky.

Spolupracujeme

On the move

On the Move (OTM) je mezinárodní informační síť, která má přes 35 členů a působí ve více než dvaceti zemích světa. Misí sdružení je podporovat mezinárodní mobilitu a spolupráci v oblasti kultury napříč různými uměleckými žánry. Institut umění – Divadelní ústav je členem od roku 2012. Pro aktuální informace doporučujeme odebírat jejich měsíční newsletter.

Fair Art

Fair Art je nestátní neziskovou organizací působící v českém kulturním prostředí od roku 2012. Sdružuje studenty a absolventy práv a dalších oborů, které spojuje snaha zpřístupnit současné výtvarné scéně právní vědomosti a právní pomoc související s uměleckou tvorbou.

Touring Artists

Touring Artists je německý infopoint pro mobilitu. Kromě webového portálu poskytuje konzultace a organizuje workshopy v praktických a administrativních otázkách mezinárodní spolupráce. Doporučujeme i jejich čtvrtletní newsletter.

Central European Brokers

Společnost Central European Brokers poskytuje služby v oblasti pojištění širokému portfoliu klientů od obchodních a výrobních podniků přes banky, cestovní kanceláře až po veřejné instituce nebo přepravní společnosti. V neposlední řadě pak spolupracuje i s kulturními institucemi, například Národním divadlem.

Náš tým

Na projektu se podílí zaměstnanci IDU i externí spolupracovníci. Jednotlivá témata konzultujeme s experty na danou problematiku, s partnerskými institucemi i se zástupci z praxe napříč uměleckými obory.

Barbora Doležalová

+420 775 665 632
barbora@czechmobility.info

Od r. 2014 působí v IDU, kde se věnuje zejména projektům mezinárodní spolupráce. V současné době je koordinátorkou infopointu na podporu umělecké mobility CzechMobility.Info. Působí jako překladatelka a tlumočnice (se zaměřením na anglofonní oblast a Polsko) a kulturní manažerka. Ve svých projektech se mimo jiné dlouhodobě věnuje rozvoji česko-polské spolupráce a popularizaci polské kultury v České republice (např. Bardzo fajný festival).

Martina Hájková

+420 723 037 826
martina@czechmobility.info

Jako absolventka právnické fakulty UK, VŠE oboru Arts management a produkce na DAMU získala bohaté zkušenosti nejen v teoretické, ale zejména v praktické rovině práce v umělecké sféře. Její základnou je v současné době IPR Praha, kde působí jako právník se zaměřením na veřejné zakázky a autorské právo. Kromě toho dlouhodobě spolupracuje s Asociací profesionálních divadel, s neziskovou organizací FairArt a ve volném čase se věnuje produkci kulturních projektů.

Viktor Košut

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a katedry produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, bývalý právník DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentury, z.s., v současné době advokát zabývající se především právem duševního vlastnictví, externí pedagog katedry produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, člen ALAI (české skupiny Učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva) a člen Správní rady Dejvického divadla, o.p.s.

Ludmila Vacková

Od roku 2006 se aktivně podílí na činnosti nezávislých souborů na české i zahraniční divadelní scéně. Několik let působila jako jednatelka Divadla bratří Formanů a vedla Divadelní loď Tajemství. V současné době je výkonnou ředitelkou Bezhlaví z.s./ Spitfire Company a Mezinárodního festivalu Nultý bod, kterých je také spoluzakladatelkou. Současně působí jako hlavní produkční Studia Alta.

Pavla Petrová

Marek Vondra

Michal Adamovský

Rudolf Leška