Transport a cla

 

Práce umělce velice často jde ruku v ruce s cestováním do zahraničí. V této sekci naleznete informace o tom, na co je třeba myslet, pokud s sebou na přeshraniční cesty vezete své vybavení, umělecké práce nebo třeba celou divadelní scénu nebo pokud takové věci do zahraničí posíláte.

V kultuře a v kreativním sektoru nejsme zvyklí vnímat hranice států, ovšem pokud dojde na praktické otázky, nastupují řešení cel a celkově jak díla a vybavení přepravovat.

První základní rozlišení je, zda hovoříme o cestování a zasílání předmětů do zahraničí v rámci EU a mimo EU.

V EU platí základní svobody volné trhu, tedy volný pohyb osob, zboží, služeb a pracovních sil. Takže v rámci EU nemusíme otázku cel a jiných poplatků z přepravy vůbec řešit.

Pokud ale hovoříme o přepravě mimo EU, nebo například do Švýcarska nebo Norska, nastupuje určitá administrativní zátěž.

Příklad

Umělec, který tvoří hudbu pomocí elektronických syntetizátorů a vystupuje po celém světě, s sebou převáží své elektronické hudební nástroje. Před svým vystoupením v New Yorku si nechá na pobočce Hospodářské komory ČR vystavit karnet ATA, protože se jedná o vybavení potřebné k jeho práci (zařízení pro výkon povolání), aby mohl prokázat, že jeho syntetizátory cestují z České republiky a opět se do České republiky vrátí.

Příklad

Designéři, kteří mají v plánu vystavovat na světovém veletrhu nábytku v Miláně, potřebují přepravit své práce v pořádku na výstavu, tak aby zboží nebylo poškozeno a bylo ve skvělé kondici, zároveň se jedná o zboží velké hodnoty. V tomto případě využijí služeb přepravní společnosti, které se specializuje na převoz uměleckých předmětů a zajistí tak zabalení a převoz zboží bez jakékoliv újmy. Pokud přepravují z České republiky do Itálie, pohybují se na volném evropském trhu, proto není potřeba řešit cla.

Přeprava uvnitř území Evropské unie

Přeprava zboží v rámci Evropské unie je v zásadě bez jakýchkoliv poplatků. Bez jakýchkoli celních poplatků.

Celní formality tak pokud přepravuje umělecké předměty, hudební nástroje, scénické dekorace, divadelní kulisy nebo jakékoliv např. technické vybavení není v rámci Evropské unie třeba řešit.

Ustavením tzv. celní unie mezi sebou členské státy odstranily celní poplatky a clo se tak vybírá jen na vnějších hranicích EU. Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy EU přímo zakázány. V rámci EU funguje vnitřních trh, jehož základním předpokladem je volný pohyb zboží (služeb, kapitálu a pracovníků).

Evropská unie je v současné době tvořena 28 členskými státy. Ovšem také jsou evropské státy, které nejsou členy EU ani Evropské celní unie: Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko nebo Vatikán. Právě v případě Švýcarska se může jednat o nepříjemné překvapení, pokud není cílovou destinací, ale jen zemí, kterou projíždíte (viz Přeprava mimo území EU).

Naopak jsou evropské státy, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou členy Evropské celní unie: Andorra, Monako a San Marino.

Poznámka: Celní území EU platí i na Kanárských ostrovech (Španělsko) nebo francouzských zámořských departamentech (Martinik, Réunion, Madeira atd.)

Transport mimo území Evropské unie

Na rozdíl od vývozu zboží (předmětů) v rámci Evropské unie, je v případě transportu mimo EU třeba rozlišovat účel, za kterým předměty (zboží) přepravujeme. Používáme pojem zboží (viz slovníček), protože předpisy nerozlišují umělecké práce a jiné potřeby umělců od „běžného“ zboží.