Daně

 

DANĚ – DAŇ Z PŘÍJMU A DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Daně – jak daň z příjmu, tak daň z přidané hodnoty – prostupují činnostmi všech umělců, kteří pracují na mezinárodní úrovni. Daňová problematika je velmi komplexní a složitá, ale má striktně nastavené předpisy a postupy. Evropská unie má omezené pravomoci v daňové problematice, nastavení daňového systému je tak z většiny na jednotlivých státech. Zároveň je daňová problematika koordinována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)[2]. Obecně se státy snaží zamezit erozi základu daně a přesouvání zisku[3].


[1] Směrnice Rady 2006/112/ES – společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH) 

[2] OECD zpracovala Vzorovou úmluvu o daních z příjmu a majetku. Dostupná zde

[3] Odkaz na přehled finančních a daňových úřadů států EU