Dobré vědět – praktické tipy

Kompletně podaná žádost i včetně podpůrných dokumentů může zkrátit proces žádosti o vízum a můžete tak předejít průtahům při dožadování doplňujících informací. Nepředložením kompletních náležitostí se naopak vystavujete riziku, že bude žádost posouzena jako nepřijatelná.

Je vhodné nechat si časovou rezervu před plánovanou cestu na vyřízení žádosti o vízum.

 • ONLINE PLÁNOVÁNÍ SCHŮZEK NA AMBASÁDÁCH A KONZULÁTECH A ONLINE PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM
  Systém internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění (VISAPOINT) pro pobyty v České republice umožňuje sjednat si předem termín na zastupitelském úřadě. Formulář je dostupný v různých jazycích.
   
 • ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ AGENTURY A ČASY NUTNÉ NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM
  Některé diplomatické mise využívají tzv. outsourcing vízového procesu, tedy využívají externího poskytovatele služeb. Prostřednictvím vízových center nabízejí žadatelům větší pohodlí a flexibilitu při podávání vízových žádostí. To se však nevztahuje na všechny druhy víz.
   
 • KONZULÁRNÍ OCHRANA OBČANŮ EU V NĚKTERÝCH STÁTECH EU
  Všichni občané EU, kteří jsou v nečlenském státě EU, ve kterém jejich domovské země nemají diplomatické zastoupení, mají právo na ochranu prostřednictvím jakéhokoli diplomatického nebo konzulárního zastoupení jiného členského státu EU.
   
 • REGISTRACE NA POLICII
  Některé země (např. Čínská lidová republika) vyžadují pro delší pobyty registraci u policie. Při pobytu v hotelu se uvedený hotel postará o registrační proces, ale pokud se návštěvník ubytovává v soukromém bytě, musí se registračními požadavky zabývat osobně.
   
 • CESTOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TIPY MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
  Webová stránka ministerstva obsahuje cestovní a bezpečnostní tipy a požadavky pro české cestující řazené podle země.
  Patří sem aktuální lékařské informace, obecné informace o cestování, požadavky na vstup a výstup, zvláštní celní předpisy, případné varovné pokyny atd.
  Při výjezdech do zahraničí je možné se dobrovolně registrovat na stránce ministerstva https://drozd.mzv.cz/, která umožňuje organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
   
 • KONTAKTNÍ ÚŘADY A ONLINE INFORMACE O VÍZOVÝCH OTÁZKÁCH V ZEMÍCH EU
  Jednotlivé země EU také nabízejí iniciativy a umělecké organizace pro nezávazné konzultace týkající se konkrétních otázek v oblasti uplatňování vízového kodexu z roku 2009 nebo zveřejňují praktické informace o této problematice. Seznam některých kanceláří najdete zde.

TRANZITNÍ VÍZA

 • 72 HODIN BEZ VÍZOVÉHO TRANZITNÍHO POBYTU V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE
  Pro cestující z České republiky a všech zemí schengenského prostoru je možný třídenní pobyt bez víz v Číně v: Pekingu, Šanghaji, Kantonu (Guangzhou/Kuang-čou), Čcheng-tu, Chongqingu, Dalianu a Shenyangu. Konkrétní podmínky lze nalézt zde.
   
 • RUSKÁ FEDERACE
  Pro občany České republiky je standardně nutné tranzitní vízum. Výjimkou je situace, kdy cestující neopustí tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je povinen doložit letenkou prokazující, že mu po příletu do RF navazuje let z RF do třetího státu, kontrolují se i doklady požadované pro vstup do cílové země). Pokud však pokračuje v cestě z jiného letiště v témže městě, ruské vízum již je potřeba. U odletů ze stejného letiště je důležité si zjistit, zda při přechodu na jiný terminál nedojde k opuštění tranzitního prostoru, potom by bylo vízum zapotřebí.
 • AUSTRÁLIE
  Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan České republiky zajištěnu letenku pro let z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště a jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu. (Kontrolují se i doklady požadované pro vstup do cílové země.)
  Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin při tranzitu Austrálií do další země a je udělováno bezplatně.
 • VSTUP DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
   
 • U.S. Citizenship and Immigration Services 
 • League of American Orchestras
 • Informace o vstupu umělců do Spojených států
 • Tamizdat Inc./TamizdatArtistServices LLC