Cestování v rámci EU

Smlouvy EU zaručují svobodu usazování a služeb a svobodu pohybu pro pracovníky, tedy garantují všem občanům EU právo pracovat a žít v jiném členském státě EU. Zejména to znamená, že jsou občané EU oprávněni v rámci EU:

  • poskytovat přeshraničně služby,
  • hledat práci v jiném členském státě,
  • pracovat bez potřeby pracovního povolení,
  • žít v dané zemi,
  • zůstat v zemi i po ukončení pracovního poměru,
  • mít stejná práva jako občané hostitelské země, pokud jde o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky, sociální dávky a daňové výhody.

Další informace:

Web Evropského parlamentu:

Lisabonská smlouva