CzechMobility.Info

Pomáháme umělcům a profesionálům v kultuře napříč obory v otázkách pracovně-právních, daňových a v problematice mezinárodní spolupráce. 

CzechMobility.Info je českým infopointem na podporu mezinárodní umělecké spolupráce. Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře s praktickými otázkami mobility, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy.

Portál funguje v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou.

 

více o projektu

IDU

Webová prezentace Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze.

Culturenet

Informační síť a navigace pro profesionály v kultuře.

ArtsCzech

Rozcestník o současné české kultuře v angličtině.

SoundCzech

Informační web hudební proexportní kanceláře.

PerformCzech

Informační web propagující české scénické umění.

Pražské Quadriennale

Web Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.

Kreativní Česko

Web a platforma věnující se kulturním a kreativním odvětvím.

Divadlo.cz

Informační web o českém a z části i zahraničním divadle.

Akademie IDU

Web vzdělávacího programu pro kulturní manažery a profesionály v kultuře.