Blokuje vás bloková výjimka? Přijďte na panelovou diskuzi

Share me

 

Dovolujeme si vás pozvat na panelovou diskuzi zaměřenou na aplikaci blokové výjimky při financování kultury z veřejných zdrojů v ČR

 

Panelisté se zaměří na změny v metodice grantových řízení s ohledem na blokovou výjimku a s ní související pravidla pro financování kulturního sektoru, která jsou právně závazná pro všechny poskytovatele dotací a grantů z veřejných rozpočtů, nicméně jejich výklad je v českém prostředí stále značně problematický.

V rámci diskuze budou projednány novinky v této oblasti z pohledu jak poskytovatelů, tak příjemců grantů a dotací.

Diskuze proběhne 8. 10. 2018 od 16 hod v Desfourském paláci, Na Florenci 21a

Diskuzi pořádá mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu ve spolupráci s CzechMobility.Info, českým infopointem na podporu mezinárodní umělecké spolupráce.

www.ctyridny.cz