Krátkodobá mobilita - Go and See

Share me

IDU vyhlásil výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2019: Krátkodobá mobilita - Go and See.

V roce 2019 bude mezi žadatele rozdělena ve dvou kolech částka 1 300 000 Kč. Uzávěrka pro přihlášky do prvního kola je už 26/2/2019.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt. 
Toto výběrové řízení vyplňuje chybějící druh podpory v České republice v oblasti profesionálního umění.

Krátkodobá mobilita je jednou z prioritních oblastí rovněž na úrovni Evropské unie a mapováním situace a doporučeními se zabývaly i dvě expertní pracovní skupiny při Evropské komisi.

Další informace o projektu Krátkodobá mobilita: Go and See se dočtete na stránce projektu.