Semináře: Jak ošetřit autorská práva?

Share me

Zveme vás na další ze série seminářů navazující na publikace Pearle* pro umělce a kulturní manažery (ke stažení pod článkem). Tentokrát se zaměříme na oblast autorského práva.

Jak ošetřit autorská práva v oblasti živého umění
Úterý 1. 6. 2021 (16.00–19.00)
Lektor: Rudolf Leška

POZOR, změna místa konání: Pražské kreativní centrum (Staroměstské nám. 4/1, Praha 1, hned vedle Orloje, 2. patro).

Témata semináře:
– Pořádání hudebních představení (koncerty vážné i populární hudby), problematika vypořádání práv k hudbě, otázka výkonných umělců (honorář, platba INTERGRAM), problém playbacku, notové materiály.

– Pořádání divadelních představení (činohra, tanec, hudební divadlo), rozlišení agentury a kolektivní správy, vypořádání práv k textu/choreografii/hudebně-dramatickému dílu, interpreti, hudba na jevišti (OSA, hudební nakladatelé, INTERGRAM, noty, původní hudba na objednávku apod.).

– Problematika přenosů koncertu nebo představení, zejména problém vypořádávání práv k hudbě u různých typů online užití (live streaming, on demand streaming, downloading) a různých platforem (vlastní web, YouTube, Facebook, Dramox, Brejlando apod.).

– Prostor pro vaše konkrétní dotazy

a další ...


Jak ošetřit autorská práva ve výtvarném umění
Úterý 8. 6. 2021 (16.00–19.00)
Lektorka: Iva Javorská

Místo konání: Centrum pro současné umění (Dukelských hrdinů 500 / 25a, Praha 7, vstup ze dvora).

Témata semináře:
– Výtvarná díla jsou výsledkem potřeby sebevyjádření, jsou zpravidla předurčena zpřístupnění ostatním. Z definice jsou tedy vystavena možnosti jejich užití způsobem, který autor neschvaluje, nebo dokonce možnosti zneužití.

– Konkrétní způsoby předcházení nežádoucího užití díla, nastavování pravidel užití skrze licence a konečně tomu, co konkrétně může autor udělat a očekávat, pokud došlo k zásahu do jeho autorských práv.

– Právní, praktické, ale i obchodní ohledy při nakládání s vlastním dílem, též na podkladě konkrétních autorskoprávních sporů, které proběhly u nás a v zahraničí.

– Označování a prokazování autorství, copyrightové doložky, opatrnost při zpřístupňování děl ve fyzickém a virtuálním světě, právní pozice autora v různých typech vztahů (volná tvorba, tvorba na objednávku nebo pracovní smlouva) a jak práva autora v těchto vztazích ošetřit, co může autor udělat, došlo-li k porušení licence nebo zneužití díla, co může učinit sám a na koho se může obrátit, čeho se může domáhat.

– Prostor pro vaše konkrétní dotazy

a další ...


Semináře jsou zdarma. Pro účast na semináři se prosím zaregistrujte:
1. 6. / REGISTRACE ZDE
8. 6. /
REGISTRACE ZDE

Všichni účastníci semináře se musí prokázat negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin. Dále prosíme účastníky o používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách a dodržování všech aktuálně platných hygienických opatření MZ ČR.


Publikace ke stažení:

Jak ošetřit autorská práva v oblasti živého umění

Partnery semináře jsou Fair Art a Centrum pro současné umění Praha.