Právní konzultace pro umělce a profesionály v kultuře

Share me

IDU infopoint CzechMobility.Info ve spolupráci se spolkem Fair Art nabízí zprostředkování bezplatné právní konzultace pro umělce a profesionály z kulturního sektoru.

  • Výzva je určena výkonným umělcům, dalším profesionálům a nezávislým souborům či spolkům z oblasti scénických umění, výtvarného umění a hudby.
  • Je možné konzultovat vaše stávající české a anglické právní dokumenty týkající se mezinárodní umělecké spolupráce nebo vytvořit nový vzor smlouvy na mezinárodní spolupráci dle vašich aktuálních potřeb.
  • V rámci této výzvy hraje IDU roli styčného bodu a koordinátora, veškeré právní rady poskytují výhradně spolupracující advokáti, kteří jsou osloveni na základě své praxe v kulturním sektoru. 
  • Konzultace zahrnuje max. 2-3 hodiny právních služeb. Rozsah poskytnutých služeb bude domluvený předem a ošetřený smlouvou. Nad její rámec je možné poskytovat další právní služby až dle navazující dohody přímo mezi advokátem a žadatelem. 
  • Do výzvy spadají pouze nekomplikované případy, které nevyžadují komplexní právní analýzu advokáta (např. samostatné konzultace právních problémů, revize standardních smluv apod.). Berte prosím na vědomí,  že vaše žádost může být z kapacitních důvodů zamítnuta.
  • K jednotlivým případům budeme přistupovat individuálně, někdy bude stačit revize textů zaslaných emailem a telefonická konzultace, v případě potřeby je možné domluvit setkání on-line či osobní setkání v Praze nebo Brně.
  • Registrace je otevřena do 30.11.2023 nebo do naplnění kapacity výzvy (rozhoduje datum odeslání registračního formuláře a relevance žadatele, respektive žádosti). Podrobnější informace a konkrétní dokumenty bude možné zaslat po potvrzení přijetí žádosti přímo advokátovi. Konzultace budou probíhat v lednu 2024.
  • Odesláním formuláře souhlasíte s našimi zásadami zpracování vašich osobních údajů.

REGISTRACE ZDE

Kontakt: Barbora Novotná, barbora.novotna@czechmobility.info