Evropská síť kulturních center (ENCC) vydala e-publikaci The Evaluation Journey - A Toolkit for Cultural Operators

Share me

Evropská síť kulturních center (ENCC) vydala e-publikaci The Evaluation Journey - A Toolkit for Cultural Operators.

(Cesta hodnocení - soubor nástrojů pro kulturní pracovníky), která je dostupná na adrese: https://encc.eu/resources/database/evaluation-journey-0