Podpora zahraniční kulturní spolupráce

V období demokratické České republiky se s podporou zahraniční kulturní spolupráce setkáváme od počátku nově vznikajících dotačních nástrojů, které od poloviny 90. let minulého století začaly být postupně formulovány i do nových strategických dokumentů na úrovni státu.  

V průběhu let se tato podpora dále zpřesňovala, a to postupně i na nižších úrovních veřejné správy.

Na počátku 90. let minulého století však zásadní impuls pro rozvoj nové zahraniční kulturní spolupráce měla podpora zahraničních nadací působících v ČR např. Nadace Open Society Fund Praha finančníka a filantropa George Sorose nebo programu pro země střední a východní Evropy ProHelvetia-Antenne in Prag, podpora zahraničních kulturních institutů a zastupitelských úřadů.  

Po této první vlně následoval další krok v budování systému podpory kultury, a to podpory z českého neziskového a privátního sektoru. S novým tisíciletím se tato část podpory kultury ustálila na skupině stálých podporovatelů kultury, která se již jen mírně obměňuje.

Kromě v devadesátých letech nově vzniklých nadací a fondů jsou to rovněž korporátní nadace či další soukromé subjekty, které mají jako jednu ze svých priorit podporu některé z forem zahraniční kulturní spolupráce.

Na úrovni státu hraje umění stále důležitou roli v prezentaci státu a v kulturní diplomacii, ale stejně tak je stále více i důležitým faktorem pro rozvoj zahraničních trhů. Na úrovni měst a krajů je dotace na zahraniční spolupráci více svázána s konkrétní propagací města či regionu.

Pokud se podíváme na celkové objemy podpory kultury, pak největším přispěvatelem je nepochybně stát, tedy Ministerstvo kultury, který nicméně zásadní část této podpory směřuje do svých organizací – národních kulturních institucí na jejich činnost a zahraniční kulturní spolupráci.

Mezi ně patří velké umělecké instituce, jako je Národní divadlo Praha, Česká filharmonie nebo Národní galerie v Praze, ale i zprostředkovatelské organizace jako je Institut umění – Divadelní ústav (IDU) či České literární centrum při Moravské zemské knihovně v Brně. Prostřednictvím těchto organizací stát pak dále podporuje propagaci českého umění v zahraničí v podobě jednotlivých projektů, účasti na zahraničních veletrzích a přehlídkách, či podporou rezidenčních pobytů a mobility.

Přímá podpora zahraniční spolupráce projektů neziskového kulturního sektoru probíhá ze strany ministerstva kultury prostřednictvím výběrových dotačních řízení – a dále prostřednictvím dvou státní fondů - Státního fondu kultury ČR a Státního fondu kinematografie.