Srážková daň

Srážková daň se uplatňuje ve výši 15 %. Standardně je uplatňována u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc, ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 Kč za měsíc.  Limit 2 500 Kč je shodný s takzvanou rozhodnou částkou pro účast na pojistném v rámci sociálního zabezpečení – a z většiny těchto příjmů tedy zároveň nebude odváděno ani pojistné.