Pojišťovací makléř a jeho role

Realizovat pojistný program prostřednictvím pojišťovacího makléře je zpravidla mnohem výhodnější než napřímo s pojistitelem. Pojišťovací makléř je zástupcem klienta v oblasti pojištění. Jedná s více nebo se všemi pojistiteli na pojistném trhu, může předkládat nabídky více pojišťoven, porovnávat jejich podmínky, spravovat pojistné smlouvy, pomáhat při likvidaci pojistných událostí, příp. sám pojistné události likvidovat a zajišťovat ve prospěch klienta řadu dalších činností.

Efektivní role pojišťovacího makléře se promítá do těchto oblastí:

 • Analýzy rizik: Co a proti čemu pojistit? Co naopak nepojistit a proč?
 • Kvality sjednaných pojistných smluv
 • Správy pojistného programu v průběhu pojištění
 • Likvidace pojistných událostí
 • Správná role pojišťovacího makléře má v pojistném programu zásadní význam a má přímý vliv na kvalitu pojistného programu a náklady na pojištění – cenu pojištění i výši pojistného plnění. Významná je také úspora času, který byste bez pojišťovacího makléře museli pojištění věnovat.

! V kvalitě služeb a možnostech pojišťovacích makléřů jsou velké rozdíl.

Zprostředkovatelé:

 • Asociace Českých pojišťovacích makléřů,
  nám. W. Churchilla2, 130 00 Praha 3, e-mail: acpm@acpm.cz, www.acpm.cz
 • Komora pojišťovacích zprostředkovatelů,
  Borská 2718/55, 301 00 Plzeň, e-mail: predsednictvo@komorapz.cz, www.komorapz.cz
 • Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů,
  Na Rybníčku 5/1329, 120 00 Praha 2, e-mail: info@campm.cz, www.campm.cz
 • Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí,
  Helfertova 505/5, 613 00 Brno, e-mail: info@ckslpu.cz, www.ckslpu.com
 • BIPAR (European Federation of Insurance Intermediaries – Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů),
  Avenue Albert Elisabeth 40, Brussels, Belgium, e-mail: bipar@bipar.eu, www.bipar.eu
 • WFII (World Federation od Insurance Intermediaries – Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů),
  Avenue Albert Elisabeth 40, Brussels, Belgium, www.wfii.net