Z České republiky

UMĚLCI S ČESKÝM OBČANSTVÍM, KTEŘÍ CESTUJÍ DO ZEMÍ MIMO EU ZA ÚČELEM PARTICIPACE NA UMĚLECKÉ PRODUKCI

Pro cesty českých umělců do některé ze zemí mimo EU je třeba si vždy vyhledat požadavky konkrétního státu pro vstup a pobyt na jeho území, nejlépe u jednotlivých diplomatických zastoupení v České republice.

Spektrum vízových postupů a požadovaných dokumentů je velmi široké a z tohoto důvodu zde nelze poskytnout žádné podrobné rady ani univerzální návod postupu. Platí to také pro rozšíření víz, možnost udělení víz nebo „víz při příjezdu“ na hranici nebo na letišti hostitelské země.

Všeobecné cestovní a bezpečnostní pokyny můžete získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na českých velvyslanectvích a konzulátech v daných zemích. Česká republika udržuje diplomatické styky s četnými zeměmi zastoupenými velvyslanectvími a konzuláty, které můžete kontaktovat. Na svých webových stránkách často uvádějí všechny informace, podmínky a poplatky týkající se vízových procedur.

Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR lze nalézt také vízové ​​povinnosti pro občany České republiky dle jednotlivých zemí.

Zjednodušené podmínky platí v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku s ohledem na jejich partnerství s EU.

Norsko je součástí Schengenského prostoru. Při pobytu do tří měsíců není přihlašovací povinnost. Při pobytu delším než tři měsíce je nutná registrace na příslušném úřadě státní správy. V případě uchazeče o zaměstnání, který nemá nalezenu práci, se musí dotyčný ohlásit policii jako uchazeč o zaměstnání nejpozději tři měsíce po příjezdu do Norska. Stejný přístup platí i na území Islandu a Lichtenštejnska. V případě opakovaného pobytu v Lichtenštejnsku, který překročí v rámci jednoho roku šest měsíců (2x tři měsíce s minimálně jednoměsíční přestávkou), či výkonu výdělečné činnosti, je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na švýcarském zastupitelském úřadě v Praze.

Ve Švýcarsku je možno přechodně pobývat bez povolení k pobytu maximálně tři měsíce, a to bez povinnosti další registrace. Pokud má však český občan v úmyslu pobývat ve Švýcarsku déle než tři měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, je povinen požádat u příslušného kantonálního migračního úřadu ve Švýcarsku o příslušné povolení k pobytu.