Do České republiky

UMĚLCI S OBČANSTVÍM ČLENSKÉHO STÁTU EU, KTEŘÍ CESTUJÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PARTICIPACE NA UMĚLECKÉ PRODUKCI

V České republice platí stejná pravidla pro občany EU, jako platí pro české občany v jiných členských státech EU (viz UMĚLCI S ČESKÝM OBČANSTVÍM, KTEŘÍ CESTUJÍ DO JINÉ ZEMĚ EU ZA ÚČELEM PARTICIPACE NA UMĚLECKÉ PRODUKCI). Výjimky a zvláštní pravidla v České republice jsou představena dále.

Teritoriální přístup a povinná registrace

Občané EU, a navíc občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, mohou pobývat na území ČR na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti bez povolení. V České republice neplatí pravidlo povinné registrace po třech měsících pobytu na území. Je však nutné splnit ohlašovací povinnost na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie dle místa pobytu již v případě překročení třiceti dnů délky pobytu na území České republiky[1]. Při pobytu delším než tři měsíce je možné požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu či o povolení k trvalému pobytu, pokud osoba splňuje délku pobytu a ostatní podmínky[2].

Informace o pracovních povoleních v EU lze nalézt na stránkách Evropské komise a o pracovním trhu v České republice na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


[1] Viz Přihlašovací tiskopis cizince; v některých případech plní tuto povinnost ubytovatel.

[2] Tato agenda spadá do působnosti Ministerstva vnitra ČR.

Příklad

Chorvatský výtvarník byl pozván na šestiměsíční uměleckou rezidenci do Prahy a dostane od organizátora tvůrčí stipendium. Jaká pravidla musí dodržovat?

  • Chorvatský umělec se musí zaregistrovat na cizinecké policii, jelikož jeho pobyt přesáhne délku třiceti dnů.