Umělci, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, jsou obdobně jako další pracovníci v oblasti kultury zdravotně pojištěni stejně jako všichni ostatní zaměstnanci. To znamená, že mají placeno kromě sociálního pojištění rovněž zdravotní pojištění svým zaměstnavatelem.

Povinnost zaměstnavatele platit pojistné za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání.

Při nástupu zaměstnance do zaměstnání, při ukončení pracovního poměru či při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (aj.) je zaměstnavatel povinen nejpozději do 8 dnů oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud tyto skutečnosti zaměstnavatel neoznámí, tyto povinnosti přecházejí na zaměstnance samotného ve stejné lhůtě.