Chybějící licenční odměna ve smlouvě

Podle občanského zákoníku musí být ve smlouvě uvedena licenční odměna nebo alespoň způsob jejího určení nebo výpočtu (nedohodnou-li se smluvní strany na bezúplatném poskytnutí licence). Nebude-li naplněna ani jedna z výše uvedených variant, přesto postačí, bude-li vyplývat z jednání stran o uzavření smlouvy jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu. Tak tomu podle našeho názoru zpravidla bude ve většině případů, i když nebude odměna ve smlouvě výslovně vyjádřena nebo nebude vyjádřen způsob jejího určení. Hrozba případné neplatnosti smlouvy z tohoto důvodu tak není příliš vysoká.