Pseudonym používaný nejen v umělecké sféře, ale v běžném úředním styku

Do konce roku 2013 mohli umělci svůj pseudonym používat pouze v rámci svých uměleckých, propagačních a marketingových aktivit, zatímco v jiném soukromém styku (zejména při podpisech smluv apod.) museli používat svá skutečná civilní jména. Přijetím občanského zákoníku v roce 2014 se situace změnila tak, že mohou užívat svůj pseudonym i v soukromém styku (tj. i při podepisování smluv a jiných soukromoprávních listin a dokumentů apod.) za podmínky, že ohledně jejich skutečné identity nebude v souvislosti s použitím pseudonymu žádná pochybnost. Nicméně v oficiálním a úředním styku (tj. před úřady dle předpisů veřejného a správního práva) musí umělci stále používat svá „pravá“ jména a příjmení.