Pro případ smlouvy se skladatelem, tj. smlouvy o zhotovení hudby a poskytnutí licence k jejímu užití, je nutno nejprve posoudit, zda má být hudba zařazena a využita v rámci divadelní inscenace, a tedy zda se bude jednat o tzv. malá nebo tzv. velká práva. Pokud je navíc skladatel zastoupen kolektivním správcem – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním (OSA) – je nezbytné zohlednit i toto zastoupení a smlouvu adekvátně přizpůsobit.