Příklady z praxe

Příklad

Práce občana ČR v rámci EU při délce pobytu do tří měsíců

Nezávislý tanečník z České republiky chce pracovat v divadle v Paříži dva měsíce za umělecký honorář. Jaké dokumenty potřebuje?

Umělci, kteří jsou českými občany, potřebují pouze platný občanský průkaz. Členské státy EU však mohou požadovat registraci u místních úřadů, pokud délka pobytu a zaměstnání přesahuje tři měsíce.

Příklad

Práce občana ČR v rámci EU při délce trvání nad tři měsíce

Majitel české galerie by se chtěl usadit v Římě a otevřít si tam galerii. Jaké dokumenty potřebuje?

Jako český občan nepotřebuje povolení k pobytu, ale musí zaregistrovat své podnikání dle italského práva a dodržovat příslušné místní formality.

Příklad

Práce občana EU v ČR při délce pobytu nad 30 dnů

Chorvatský výtvarník byl pozván na šestiměsíční uměleckou rezidenci do Prahy a dostane od organizátora tvůrčí stipendium. Jaká pravidla musí dodržovat?

Chorvatský umělec se musí zaregistrovat na cizinecké policii, jelikož jeho pobyt přesáhne délku třiceti dnů.

Příklad

Víza a povolení pro skupinu tanečníků z různých zemí

Nezávislá taneční skupina se sídlem v Praze spolupracuje s indickými tanečníky, francouzským choreografem a irským hudebníkem za honorář. V České republice budou zkoušet dva měsíce a poté pojedou na měsíc na tour po České republice, Švýcarsku, Velké Británii a Irsku. Jaká víza nebo pracovní povolení potřebují?

Francouzský choreograf, irský hudebník a členové českého souboru nepotřebují žádné povolení k pobytu ani povolení k činnosti v České republice a na evropské turné.

Indický tanečník však bude potřebovat vízum, které platí pro Českou republiku, stejně jako pro krátkodobé pobyty v ostatních schengenských zemích.

Úřad práce ČR může udělit povolení k zaměstnání ještě před podáním žádosti o vízum, pokud zaměstnavatel předem poskytne informace potřebné pro přezkoumání případu. Pokud je vízum vydáno, zahrnuje povolení k práci v České republice. Pokud jde o samostatnou výdělečnou činnost – jako v uvedeném příkladu – není schválení Úřadem práce ČR nutné.

Představení ve Velké Británii, Irsku a Švýcarsku podléhají vnitrostátním předpisům o vstupu, pobytu a ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že mohou vyžadovat další povolení, je potřeba kontaktovat jejich diplomatická zastoupení a zjistit náležitosti pro umožnění vystoupení indického tanečníka.

Příklad

Cesta umělce ze třetích zemí do ČR kratší než 7 dnů

Chilský cirkusový umělec je pozván, aby během pětidenního festivalu v Praze uspořádal hostující představení.

V tomto případě, jelikož jeho pobyt jako výkonného umělce nepřesáhne sedm po sobě jdoucích pracovních dnů, není třeba žádat pracovní povolení.

Příklad

Cesta umělce ze třetích zemí do ČR delší než 7 dnů

Umělec z Iráku je pozván do České republiky na dobu dvou týdnů za účelem instalace svých děl na výstavě, účasti na následné vernisáži výstavy a následující den povede workshop jako součást výstavy, za který obdrží odměnu.

Umělec bude žádat krátkodobé schengenské vízum za účelem účasti na kulturní události a organizování workshopu.

Příklad

Zaměstnání umělce ze třetích zemí v ČR

Národní divadlo najme tanečníka baletu ze Singapuru na jednu sezónu.

Jelikož se jedná o pracovní poměr, je nutné požádat o zaměstnaneckou kartu.