Sociální pojištění v ČR

 

Sociální pojištění je vymezeno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který upravuje pojistné na sociální zabezpečení.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, upravuje systém nemocenského pojištění a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, upravuje problematiku důchodového pojištění.

Pojistné na sociální zabezpečení v ČR zahrnuje tyto části:

  • Pojistné na důchodové pojištění – v případě stáří, invalidity nebo úmrtí živitele je plátci při splnění zákonem stanovených podmínek přiznán a vyplácen příslušný důchod (viz Důchodové pojištění v ČR)
  • Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – v případě nezaměstnanosti je plátci při splnění zákonem stanovených podmínek přiznána a vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Příspěvek hradí v případě zaměstnance zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné ho pak hradí samy za sebe. Příspěvek neplatí osoby dobrovolně důchodově pojištěné;
  • Pojistné na nemocenské pojištění – z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky – nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. V případě OSVČ se poskytuje nemocenská dávka a peněžitá pomoc v mateřství. Pro zaměstnance je účast na nemocenském pojištění povinná a za zaměstnance ji hradí zaměstnavatel. Pro OSVČ zůstává dobrovolná.