Umělci a další kulturní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci, jsou OSVČ.

Od 1. ledna 2009 jsou všichni umělci OSVČ povinni platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, neboť podle novely zákona o důchodovém pojištění je nyní každá umělecká činnost pokládána za soustavnou. V případě nezaměstnanosti umělce je podpora v nezaměstnanosti hrazena stejně jako u bývalých zaměstnanců z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Naopak nemocenské pojištění je dobrovolné a umělci OSVČ si je mohou, ale nemusí platit. Avšak k nemocenskému pojištění se nelze přihlásit zpětně. Kdo není nemocensky pojištěný, nemá nárok na nemocenské dávky v době nemoci ani na příspěvek na mateřskou dovolenou. Neúčast na nemocenském pojištění dále ovlivňuje možnost volby varianty rodičovské podpory.

Zálohy na sociální pojištění se v ČR platí měsíčně, a to místně příslušnému úřadu Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště (trvalého nebo přechodného), a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.