Umělci, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, jsou obdobně jako další pracovníci v oblasti kultury sociálně zajištěni stejně jako všichni ostatní zaměstnanci. To znamená, že mají kryto kromě zdravotního pojištění rovněž všechny tři části sociálního pojištění ze strany zaměstnavatele (pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění).