Myšlenka, idea, námět, nápad, informace

Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem proto není námět, zpráva, informace, postup, princip, objev, metoda, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Autorské právo se vztahuje pouze na konkrétní podobu díla – na dílo vyjádřené v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (včetně podoby elektronické). Autorským právem není chráněna idea či námět díla sám o sobě.

Příklad

Kniha (literární dílo chráněné autorským právem) popisuje nějakou novou techniku stavby jevištní scénografie, autorské právo k obsahu knihy nijak nebrání využívání této techniky divadlem/čtenářem, ani popisování této techniky dalším osobám (režisérům, hercům apod.); autorské právo chrání pouze to konkrétní vyjádření, které je v dané knize. Samotnou techniku lze chránit prostřednictvím patentového práva, jedná se však o zcela odlišnou oblast duševního vlastnictví, která s autorským právem přímo nesouvisí.

Informace jako „samostatné objekty“ nejsou autorským právem chráněny; může však být chráněn způsob, jakým jsou informace uspořádány, splňuje-li takový způsob znaky autorského díla (hlavně tvůrčí přínos; např. abecední řazení informací jistě není výsledkem tvůrčí činnosti). Taková ochrana se však opět vztahuje výhradně na tento konkrétní způsob uspořádání, nikoli na informace samotné.