Pojišťovací makléř a jeho role

Realizovat pojistný program prostřednictvím pojišťovacího makléře je zpravidla mnohem výhodnější než napřímo s pojistitelem. Pojišťovací makléř je zástupcem klienta v oblasti pojištění. Jedná s více nebo se všemi pojistiteli na pojistném trhu, může předkládat nabídky více pojišťoven, porovnávat jejich podmínky, spravovat pojistné smlouvy, pomáhat při likvidaci pojistných událostí, příp. sám pojistné události likvidovat a zajišťovat ve prospěch klienta řadu dalších činností.

Efektivní role pojišťovacího makléře se promítá do těchto oblastí:

 • Analýzy rizik: Co a proti čemu pojistit? Co naopak nepojistit a proč?
 • Kvality sjednaných pojistných smluv
 • Správy pojistného programu v průběhu pojištění
 • Likvidace pojistných událostí
 • Správná role pojišťovacího makléře má v pojistném programu zásadní význam a má přímý vliv na kvalitu pojistného programu a náklady na pojištění – cenu pojištění i výši pojistného plnění. Významná je také úspora času, který byste bez pojišťovacího makléře museli pojištění věnovat.

! Pozor ! V kvalitě služeb a možnostech pojišťovacích makléřů jsou velké rozdíly.

Zprostředkovatelé:

 • Asociace Českých pojišťovacích makléřů
  nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
  www.acpm.cz
  acpm@acpm.cz
  +420 234 462 166
   
 • Komora pojišťovacích zprostředkovatelů
  Borská 2718/55, 301 00 Plzeň
  www.komorapz.cz
  predsednictvo@komorapz.cz
  +420 777 289 120
   
 • Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí
  Helfertova 505/5, 613 00 Brno
  www.ckslpu.com
  info@ckslpu.cz
  +420 545 132 359
   
 • BIPAR
  European Federation of Insurance Intermediaries 
  (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů)

  Avenue Albert Elisabeth 40, Brusel, Belgie
  www.bipar.eu
  bipar@bipar.eu
  +32 2 735 60 48
   
 • WFII
  World Federation of Insurance Intermediaries
  (Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů)

  Avenue Albert Elisabeth 40, Brusel, Belgie
  www.wfii.org
  wfii@wfii.net