Příklady z praxe

PŘÍKLAD

Pojištění do zahraničí

Taneční skupina z Česka je pozvána na vystoupení v Belgii. Belgický organizátor požaduje doklad o pojištění s pojistnou částkou 300 000 EUR, které však taneční skupina nemá.


Takové pojištění si skupina může sjednat buď jako roční nebo jako krátkodobé jen pro tuto akci. Vždy je nutné vzít v úvahu náklady na pojistné před tím, než se začne jednat o výši odměny za vystoupení.

PŘÍKLAD

Odpovědnost pronajímatele prostor

Poškozené kabely v pronajatém prostoru způsobí požár. Několik návštěvníků je zraněno a nějaké vybavení je poškozeno.

Za vzniklé škody je odpovědný pronajímatel, protože byly způsobeny závadou pronajatého prostoru. Avšak pokud by ke škodě došlo z důvodu nedbalostního přetížení sítě pronajatého prostoru, odpovídal by za škody nájemce a v takovém případě by se měla uplatnit pojistná smlouva odpovědnosti nájemce.

PŘÍKLAD

Pojištění odpovědnosti osob

Cirkusová skupina akrobatů na volné noze provádí představení v divadle. Představení začíná ve foyer, kde jednomu z akrobatů vypadne obruč, se kterou vystupuje, a zraní jednoho z návštěvníků, který musí být následně hospitalizován.

Tato odpovědnost za vzniklou újmu je čistě na akrobatovi.

Pokud existuje pojištění odpovědnosti organizátora, pak pojišťovna uhradí vzniklou škodu jen tehdy, pokud bylo vystoupení předem uvedeno v popisu představení. Pokud by škoda nebyla krytá pojištěním organizátora, mohla by být krytá profesním pojištěním akrobata, pokud takové pojištění má sjednané.