Sociální pojištění v ČR

Sociální pojištění je vymezeno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Součástí sociálního zabezpečení v ČR jsou:


Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby – zaměstnance a OSVČ, které při dočasné pracovní neschopnosti vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení peněžitými dávkami nemocenského pojištění hrazenými ze státního rozpočtu. Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí za kalendářní dny.
S dotazy ohledně nemocenského pojištění se obracejte na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Z nemocenského pojištění se poskytuje 6 peněžitých dávek:

  • Nemocenské
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Ošetřovné
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
  • Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)
  • Dlouhodobé ošetřovné

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění slouží k zabezpečeni v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Je povinné pro výdělečně činné osoby – zaměstnance a OSVČ. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel. Pro OSVČ je účast na důchodovém pojištění povinná. Kromě základního povinného důchodového pojištění existují také doplňkové důchodové systémy, které jsou v gesci Ministerstva financí.
S dotazy ohledně důchodového pojištění se obracejte na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.
 
Z důchodového pojištění se poskytují 4 peněžité dávky:

  • Starobní
  • Invalidní
  • Vdovský a vdovecký
  • Sirotčí

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Při ztrátě stálého příjmu ze zaměstnání mají osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. Za zaměstnance hradí příspěvek zaměstnavatel, OSVČ jej hradí samy za sebe.
S dotazy ohledně podpory v nezaměstnanosti se obracejte na příslušný Úřad práce.