Status umělce v zahraničí

V jednotlivých státech Evropské unie se právní status umělců a jiných osob angažovaných v kulturním sektoru liší. Základní přehled, informace a rady můžete získat kupříkladu na níže uvedených webových stránkách a/nebo od níže uvedených organizací působících v různých státech Evropské unie:

  • Německo: Komplexní informace nejen o statutu umělce, ale také o dalších záležitostech týkajících se mobility, poskytuje webový portál Touring Artists.
  • Belgie: Služba profesionálního poradenství Cultuurloket nabízí podrobné informace o uměleckém statusu v Belgii.
  • Francie: Podporu mobility pro ty, kteří chtějí cestovat do Francie, zajišťuje infopoint MobiCulture, kam je možno zasílat také jednotlivé dotazy.
  • Rakousko: Informace o pracovním právu a formách zaměstnání v Rakousku naleznete na webové stránce SMartAT Mobility. Základní informace o OSVČ jsou uvedeny ve sděleních Rakouské asociace nezávislého divadla v PDF dokumentu s názvem Sociální zabezpečení (v němčině), včetně informací o různých typech smluv, a v PDF dokumentu s názvem Umělci – Fond sociálního zabezpečení (opět pouze v němčině). Další informace naleznete zde.