Status umělce a smlouvy na Slovensku

Smlouvy, pokud hovoříme o jejich základním nastavení a o smluvních typech používaných v oblasti kultury, nevykazují příliš mnoho odlišností a jsou pojaty zpravidla podobně. Za zmínku však stojí povinnost odvádět z každého uměleckého honoráře dvouprocentní příspěvek do Literárního fondu nebo jiného uměleckého fondu dle oboru umění. Důležité však je, že se tato povinnost nevztahuje na cizince, tj. vztahuje se pouze na osoby s trvalým bydlištěm na Slovensku. Zajímavým rozdílem je také nemožnost uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce jako autorskoprávní dohodu (tedy dohodu s autorskoprávním prvkem, je-li předmětem sjednané práce autorská činnost). Oproti českému statusu umělce vykazuje slovenský právní řád navíc jeden podstatný rozdíl.